Quicksilver
Vilkår og
betingelser

NB

Vennligst les gjennom følgende før du anvender websiden. Ved å gå inn på websiden, indikerer du at du aksepterer disse bruksvilkår. Dersom du ikke aksepterer dem, kan du ikke benytte sidene.

Bruk av nettsider

Brunswick Marine i Europa gir deg adgang til å se og laste opp/laste ned informasjon til/fra denne websiden kun for ditt personlige, ikke - kommersielle bruk, forutsatt at du respekterer all opphavsrett og andre juridiske notat som vises på originaldokumenter fra websiden og på ethvert dokument som du laster ned eller skriver ut. Det er strengt forbudt å modifisere dokumenter som finnes på websiden på noen som helst måte eller å reprodusere, fremvise, republisere, distribuere eller bruke dem i en offentlig eller kommersiell hensikt, uten å ha innhentet BMEA`s godkjenning på forhånd. Å følge disse vilkårene impliserer at en er hindret fra å bruke de nevnte dokumenter på enhver annen Ikke - BME internettside eller på ethvert annet datanettverk. Dokumentene som er publisert på denne webside er beskyttet av lov om opphavsrett og uautorisert bruk av disse kan medføre overtredelse av lov om opphavsrett, varemerkebeskyttelse eller andre juridiske bestemmelser. Brudd på ett eller flere av disse vilkårene vil automatisk føre til at autorisasjon til å bruke websidene blir kansellert og det vil bli krevet at en umiddelbart ødelegger ethvert dokument som tidligere har blitt lastet ned eller skrevet ut.

Bruk av programvare

Bruken av enhver programvare tilgjengelig for nedlasting fra websiden er underlagt lisensavtale beskrevet i "vilkår og betingelser for programvare" som er lagt ved programvaren eller inkludert i den nevnte programvaren. Du kan ikke laste ned eller installere programvare fra denne websiden med mindre du har lest og akseptert bestemmelsene i "Vilkår og betingelser for programvare".

Bruker kommunikasjon

Alle dokumenter, informasjon eller meldinger ("kommunikasjon") som du sender til eller lagrer på websiden skal bli ansett ikke - konfidensiell og ikke inneha noen eiendomsrettigheter. BME er ikke ansvarlig for noe av kommunikasjonen. BME og dens samarbeidspartnere er fri til å kopiere, distribuere, inkorporere og bruke kommunikasjonen, så vel som noe medfølgende data, bilder, lyder, tekster etc for ethvert formål BME velger; kommersielt eller ikke - kommersielt. Det er strengt forbudt å sende eller lagre noe illegalt, truende, fornærmende, grovt uhøflig, uthengende/mobbende, obskønt eller pornografisk kommunikasjon på denne websiden eller enhver kommunikasjon som er i strid med nasjonal, europeisk eller internasjonale lover.

Diskusjonsforum

BME forbeholder retten til å overvåke eller verifisere enhver seksjon av websiden der brukere kan sende og lagre kommunikasjon eller konversere direkte med andre brukere, inkludert men ikke begrenset til diskusjonsforum, BBSs og andre brukerforum så vel som innholdet i sagt kommunikasjon. BME skal, likevel ikke, være ansvarlig for innholdet i kommunikasjonen.

Hvordan kan vi hjelpe deg

Ta kontakt