COVID-19: Vi seiler mot stillerre farvann

Mens vi lærer oss å takle ekstraordinære omstendigheter, må vi alle snu fokuset mot å ta vare på oss selv og våre nærmeste. Kundene våre betyr utrolig mye for oss – det er på grunn av dere at vi kan drive med båt. Enten dere er direkte eller indirekte påvirket av koronaviruset, tenker vi på dere.

Del

Husk å følge med på alle helseråd, hjelp andre når dere kan, og gled dere til neste gang vi kan være sammen på sjøen.

Sammen kommer vi oss gjennom dette – og kommer ut på andre siden sterkere enn noen gang.