Brunswicks
Fortrolighedspolitik

Ikrafttrædelsesdato: January 1, 2020

Når du giver Brunswick dine oplysninger, arbejder vi hårdt for at beskytte dine oplysninger.  Denne databeskyttelsespolitik er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan du muligvis kan opdatere, administrere og/eller anmode om, at vi sletter dine oplysninger.  Læs denne databeskyttelsespolitik omhyggeligt.  Ved at fortsætte med at interagere med vores websteder, anerkender du, at du har læst og forstår vilkårene beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.  
Denne databeskyttelsespolitik gælder for oplysninger, der indsamles af Brunswick Corporation, eventuelt tilknyttet selskab eller datterselskab (“Brunswick,” “vi” eller “os”), offline eller online, herunder, men ikke begrænset til, alle websteder eller apps, som opslår et link til denne databeskyttelsespolitik (samlet benævnt “webstederne”).

Hvordan indsamler Brunswick mine personoplysninger?

Brunswick indsamler og behandler personoplysninger til legitime forretningsmæssige formål med henblik på, for eksempel, at behandle garantioplysninger, kommunikere med eksisterende kunder om produkter og tjenester og/eller håndtere bekymringer relateret til købte produkter eller tjenester.  Vi indsamler for eksempel dine personoplysninger, når du:

 • Gennemser vores websteder,
 • Køber et produkt eller tilmelder dig en mailingliste,
 • Registrerer dit produkt til garantiservice via en forhandler,
 • Indsender et garantikrav gennem Brunswick eller en forhandler,
 • Indberetter problemer med et produkt/en tjeneste og/eller gennemfører kundeundersøgelser,
 • Tilvejebringer kontooplysninger eller giver os dine kontaktoplysninger,
 • Deltager i undersøgelser eller konkurrencer,
 • Tilvejebringer oplysninger for at godkende din adgang via webstederne, såsom brugernavn og/eller adgangskoder, og/eller
 • Kommunikerer direkte med os.

Hvad indsamler Brunswick?

Brunswick indsamler og behandler kunders personoplysninger til legitime forretningsmæssige formål. De typer af personoplysninger, som vi indsamler og/eller deler, afhænger af det produkt og/eller den tjeneste, du har hos os.  Disse oplysninger kan omfatte:

 • Dit navn og dine kontaktoplysninger,
 • Din indtægt og dine ansættelsesoplysninger,
 • Din tidligere købs- og transaktionshistorik,
 • Identifikatorer såsom rigtigt navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, onlineidentifikator, IP-adresse, e-mailadresse, kontonavn, CPR-nummer, kørekortnummer, pasnummer, finansielt kontonummer eller andre lignende identifikatorer,
 • Personoplysninger, såsom din alder, fødselsdato, børns navne, antal børn, børns alder eller køn, telefonnummer eller din kreditværdighed, aktiver eller forpligtelser og beskyttede klassifikationer i henhold til lovgivningen i Californien eller føderal lovgivning, såsom din race eller religion,
 • Kommercielle oplysninger, herunder optegnelser over personlig ejendom, købte, erhvervede eller overvejede produkter eller tjenester, eller andre købs- eller forbrugshistorikker eller -tendenser,
 • Biometriske oplysninger,
 • Oplysninger om internet- eller anden elektronisk netværksaktivitet, herunder, men ikke begrænset til, browsing-historik, søgehistorik og oplysninger om din interaktion med vores websted,
 • Nøjagtige geoplaceringsoplysninger,
 • Lyd-, elektroniske, visuelle eller lignende oplysninger,
 • Faglige eller ansættelsesrelaterede oplysninger,
 • Uddannelsesoplysninger, og
 • Konklusioner draget fra ovennævnte kategorier af oplysninger, der afspejler dine præferencer, karakteristika, psykologiske tendenser, tilbøjeligheder, adfærd, holdninger, intelligens, evner eller egenskaber.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på tværs af tredjepartswebsteder eller onlinetjenester, når du bruger vores websteder.  Vi vil dog behandle et “do not track”-signal, der sendes fra din webbrowser som en anmodning om at fravælge salget af dine oplysninger i det omfang, vi er i stand til at knytte din browser til eventuelle andre oplysninger om dig

Hvorfor indsamler Brunswick mine personoplysninger?

I tillæg til de tilfælde, hvor du har givet dit samtykke til vores brug eller behandling af dine oplysninger, kan Brunswick bruge dine oplysninger til at:

 • efterkomme en anmodning, som du har fremsat,
 • overholde en juridisk forpligtelse, som gælder for Brunswick i henhold til lovgivningen i Californien, EU eller en medlemsstat, eller anden gældende lovgivning,
 • sikre, at vores websteder fungerer ordentligt,
 • forvalte daglige forretningsbehov, såsom administration og forbedring af webstederne eller Brunswicks legitime interesser som en multinational producent af marineprodukter med henblik på, for eksempel, at beskytte vores forretning og bedre forstå vores kunder,
 • analysere webstedernes ydeevne og funktionsdygtighed,
 • forhindre svig, til at håndhæve webstedernes brugsvilkår, til at overholde alle gældende love og forpligtelser til virksomhedsrapportering og til at håndhæve Brunswicks aftaler,
 • analysere hvordan du bruger webstederne og til at udføre andre markedsundersøgelser,
 • levere og kommunikere med dig om vores produkter og tjenester, herunder administration af gældende garantier og tilbagekaldelsesmeddelelser,
 • levere annoncer til dig baseret på dine interesser,
 • give dig oplysninger om finansielle valgmuligheder i forbindelse med køb af vores produkter, samt oprette intern analyse og rapporter, og

kombinere med enhver af de oplysninger, som vi indsamler fra eller om dig, og bruge dem på den måde, der er beskrevet ovenfor.
Vi opbevarer kun personoplysninger til legitime forretningsmæssige, juridiske eller skattemæssige formål.  Hvis ethvert af de pågældende formål ikke længere finder anvendelse, vil vi tilintetgøre, afidentificere, aggregere eller anonymisere oplysningerne i overensstemmelse med vores interne politikker og protokoller, og som tilladt ved gældende lov.

Hvem deler Brunswick mine personoplysninger med?

Brunswick sælger ikke de oplysninger, som du giver os, for økonomisk godtgørelse, men oplysningerne deles med tredjeparter.  Brunswick deler dine personoplysninger internt og eksternt, herunder med:

 • Interne Brunswick-afdelinger, der har ansvaret for at behandle oplysningerne,
 • Forretningspartnere, der er bundet af databeskyttelsesaftaler eller lignende databeskyttelse, såsom forhandlere og distributører, og/eller 
 • Tredjepartsdatabehandlere, der er bundet af databehandlingsaftaler eller lignende databeskyttelse, 

Derudover kan vi videregive oplysninger om dig til tredjeparter under følgende omstændigheder:

 • Hvis det kræves af os ved lov eller retsproces,
 • Til retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd,
 • Når vi mener, at videregivelse er nødvendig eller passende for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab i forbindelse med en efterforskning af formodet eller faktisk ulovlig og/eller uetisk aktivitet,
 • Hvis nødvendigt for at beskytte en persons vitale interesser,
 • For at håndhæve vores brugsvilkår,
 • For at beskytte vores ejendom, tjenester og juridiske rettigheder,
 • For at forhindre svig mod Brunswick, vores tilknyttede selskaber, forretningspartnere eller autoriserede forhandlere,
 • For at understøtte revision, overholdelse og ledelsesmæssige funktioner,
 • For at overholde alle gældende love, eller
 • I forbindelse med en virksomhedsfusion, konsolidering eller omstrukturering, salget af størstedelen af vores aktier og/eller aktiver, eller anden virksomhedsændring, herunder, uden begrænsning, i løbet af eventuel due diligence-proces.

OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER AUTOMATISK

Vi indsamler visse oplysninger via automatiserede metoder, når du besøger vores websteder, såsom hvor mange brugere der har besøgt vores websteder og hvilke sider, der er tilgået. Ved at indsamle disse oplysninger lærer vi, hvordan vi bedst tilpasser vores websteder til vores besøgende. Vi indsamler disse oplysninger gennem flere forskellige metoder, såsom “cookies” og “web-beacons.” Endvidere kan vi indsamle IP-adresser, som forklaret nedenfor.  For flere oplysninger vedrørende vores brug af cookies, henvises der til vores særskilte cookiepolitik.

Cookies.  Som beskrevet i vores særskilte cookiepolitik, bruger vi ligesom mange selskaber "cookies" på nogle af vores websteder. Cookies er stykker af kode, der placeres på dine enheder, når du besøger visse websteder. Vi bruger cookies til for eksempel at fortælle os, hvorvidt du har besøgt os før eller er en ny besøgende, og til at hjælpe os med at identificere funktioner på webstederne, som du måske har størst interesse i. Cookies kan forbedre din onlineoplevelse ved at gemme dine præferencer, mens du besøger et bestemt websted.
De fleste webbrowsere fortæller dig, hvordan du stopper med at acceptere nye cookies, hvordan du bliver underrettet, når du modtager en ny cookie, og hvordan du deaktiverer eksisterende cookies. Bemærk dog, at uden cookies vil du muligvis ikke kunne drage fuld fordel af alt indholdet og funktionaliteten på webstederne.

Web-beacons.  Som beskrevet i vores særskilte cookiepolitik indeholder visse sider på vores websted "web-beacons" (også kendt som "internet-tags", "pixel-tags" og "klare GIF’er"). Disse web-beacons giver tredjeparter mulighed for at modtage oplysninger såsom IP-adressen for den computer, der har downloadet den side, hvor beacon’en optræder, URL for den side, hvor beacon’en optræder, tidspunktet, hvor siden indeholdende beacon’en blev besøgt, den type browser, der blev brugt til at se siden, og oplysningerne i cookies, der indstilles af tredjeparten.

GRÆNSEOVERSKRIDENDE DATAOVERFØRSLER

For at overføre oplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til andre lande, såsom USA, overholder vi retlige rammer, der fastlægger et beskyttelsesniveau, der svarer til EU-lovgivning.  Ved at bruge webstederne eller tilvejebringe dine personoplysninger for os, overfører du dine personoplysninger til os i USA.  Derudover overfører vi de personoplysninger, som vi indsamler på webstederne, til andre lande, hvor vi driver virksomhed. 

 • EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-rammer.  Brunswick, såvel som dets tilknyttede selskaber, divisioner og datterselskaber i USA, der er identificeret yderligere nedenfor, overholder EU-USA Privacy Shield-rammer og Schweiz-USA Privacy Shield-rammer for personoplysninger som anført af det amerikanske Handelsministerium vedrørende indsamlingen, brugen og opbevaringen af personoplysninger, der overføres fra Den Europæiske Union og Schweiz til USA. Hvis der er eventuel uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne databeskyttelsespolitik og Privacy Shield-principperne, skal Privacy Shield-principperne have forrang. For at få mere at vide om Privacy Shield-programmet og for at se vores certificering, bedes du besøge https://www.privacyshield.gov/.

  De amerikanske Brunswick-enheder, der overholder Privacy Shield-principperne, omfatter: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc.; og Thunder Jet Boats, Inc.

  Med hensyn til personoplysninger, der modtages eller overføres i medfør af Privacy Shield, er Brunswick og dets relaterede enheder anført ovenfor underlagt den amerikanske Federal Trade Commissions undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser.  Under visse omstændigheder kan medarbejdere, som har indsendt personoplysninger til Brunswick til HR-formål, påberåbe sig bindende voldgift, når andre metoder til tvistbilæggelse er blevet udtømt, som beskrevet i Bilag 1 til Privacy Shield.

  Som beskrevet i Privacy Shield-principperne, forbliver Brunswick ansvarlig for enhver af dine personoplysninger under Privacy Shield og som overføres til en tredjepart, der handler som agent på dets vegne.  Brunswick forpligter sig til at samarbejde med EU’s databeskyttelsesmyndigheder og den schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær, samt til at overholde de råd, der gives af sådanne myndigheder med hensyn til personoplysninger, der overføres fra EU og Schweiz i forbindelse med ansættelsesforholdet.

 • Standardkontraktbestemmelser og databehandlings-/databeskyttelsesaftaler.  Hvor relevant, har Brunswick oprettet og indgået databehandlings- eller databeskyttelsesaftaler med relevante parter (forhandlere, som vi for eksempel deler personoplysninger med) for at sikre korrekt overførsel af dine oplysninger.  I EØS indeholder disse aftaler standardkontraktbestemmelser, som er godkendt af Europa-Kommissionen som et passende middel til beskyttelse ved overførsel af oplysninger uden for EØS.

SÅDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER

Vi arbejder hårdt for at beskytte dig og Brunswick mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller tilintetgørelse af oplysninger, som vi besidder. Med henblik herpå opretholder vi administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug eller uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller tilintetgørelse af de oplysninger, som du tilvejebringer, når du besøger eller bruger webstederne.

DINE RETTIGHEDER TIL DINE OPLYSNINGER

Hvis du er bosat i EU, har du ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig med henblik på at gennemgå, ændre eller anmode om sletning af oplysningerne.  Du har også ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, som vi har indsamlet om dig.  I visse situationer kan du også anmode om, at vi begrænser eller ophører med behandlingen eller delingen af dine oplysninger. 

Hvis du gerne vil fremsætte en anmodning om at få indsigt i, gennemgå eller berigtige de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, bedes du kontakte os på [email protected] eller udfylde formularen, der findes her

Hvis du er bosat i Nevada, har du ret til at anmode om, at vi begrænser eller ophører med overførslen af dine oplysninger til tredjeparter i nogle situationer.  Hvis du gerne vil fremsætte en anmodning om at begrænse delingen af dine oplysninger, bedes du kontakte os på [email protected] eller udfylde formularen, der findes her.

For at hjælpe med at beskytte din fortrolighed og sikkerhed vil vi træffe rimelige foranstaltninger til at bekræfte din identitet, før vi giver dig indsigt i dine oplysninger.

Rettigheder til indsigt for beboere i Californien: Hvis du er bosat i Californien, har du fra og med 1. januar 2020 de nedenfor beskrevne rettigheder vedrørende dine personoplysninger:

Indsigt i specifikke oplysninger og dataportabilitet: Du har ret til at anmode om, at vi videregiver visse oplysninger til dig om vores indsamling og brug af dine personoplysninger inden for de sidste 12 måneder. Når vi har modtaget og bekræfter din anmodning om personoplysninger, vil vi, baseret på din anmodning, informere dig om:

 • Kategorierne af personoplysninger samt specifikke personoplysninger, som vi har indsamlet om dig,
 • Kategorierne af kilder til de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig,
 • Vores forretningsmæssige eller kommercielle formål med at indsamle eller sælge de pågældende personoplysninger,
 • De kategorier af tredjeparter, som vi deler de pågældende personoplysninger med, og
 • Hvis vi har solgt eller videregivet dine personoplysninger til et forretningsmæssigt formål, to separate lister, der identificerer: (a) kategorierne af dine personoplysninger, der er blevet indsamlet og solgt, og kategorierne af de tredjeparter, til hvilke oplysningerne blev solgt, og (b) kategorierne af dine personoplysninger, der blev videregivet til forretningsmæssige formål.

Vi videregiver dog ikke nogen af følgende oplysninger som svar på en anmodning om indsigt: dit CPR-nummer, kørekortnummer eller andet offentligt udstedt identifikationsnummer, finansielt kontonummer, eventuelt sundheds- eller medicinsk identifikationsnummer, en kontoadgangskode, eller sikkerhedsspørgsmål eller -svar som svar på en anmodning om viden.

Anmodning om sletning: Du har ret til at anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig og opbevaret, med forbehold af visse undtagelser. Når vi har modtaget og bekræfter din anmodning om personoplysninger og bekræfter din identitet gennem vores todelte bekræftelsesproces, sletter vi dine personoplysninger i det omfang det kræves ved lov, og medmindre det er tilladt eller kræves ved lov at opbevare dine personoplysninger.

Vi kan afvise din anmodning om sletning, hvis det er nødvendigt at opbevare oplysningerne, således at vi eller vores tjenesteudbydere kan:

 • Gennemføre den transaktion, hvortil vi indsamlede personoplysningerne, levere en vare eller tjeneste, som du har anmodet om, træffe foranstaltninger, der med rimelighed forventes i forbindelse med vores løbende forretningsforhold til dig, eller på anden måde opfylde vores kontrakt med dig,
 • Påvise sikkerhedshændelser, beskytte mod ondsindet, vildledende, svigagtig eller ulovlig aktivitet eller retsforfølge de ansvarlige for sådanne aktiviteter,
 • Finde fejl i produkter for at identificere og reparere fejl, der forringer eksisterende tilsigtet funktionalitet,
 • Udøve retten til ytringsfrihed, sikre en anden forbrugers ret til at udøve deres ret til ytringsfrihed, eller udøve en anden rettighed, der er foreskrevet ved lov,
 • Overholde Californiens Straffelov Afsnit 1546 ff. (Californiens Electronic Communications Privacy Act),
 • Deltage i offentlig eller peer-evalueret videnskabelig, historisk eller statistisk forskning af almen interesse, der overholder alle andre gældende etiske regelsæt og databeskyttelseslove, når sletningen af oplysningerne sandsynligvis kan gøre det umuligt at opnå eller alvorligt forringe forskningens resultater, hvis du tidligere har givet informeret samtykke,
 • Muliggøre udelukkende interne anvendelser, der med rimelighed er afstemt med forbrugerforventninger baseret på dit forhold til os,
 • Overholde en juridisk forpligtelse, eller
 • Gøre anden intern og lovlig brug af de pågældende oplysninger, der er forenelig med den sammenhæng, i hvilken du tilvejebragte dem.

Sælg ikke mine personoplysninger: Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter for økonomisk godtgørelse. Oplysningerne deles dog som beskrevet i denne politik. Hvis du ønsker at fravælge denne udveksling eller ikke ønsker at blive kontaktet til markedsføringsformål, bedes du klikke her og udfylde en “fravalgsanmodning”.  Du kan også klikke på knappen “Sælg ikke mine personoplysninger” i bunden af hvert websteds hovedside, som fører dig til den samme webformular.

Udøvelse af dine CCPA-rettigheder

For at udøve CCPA-rettighederne, der er beskrevet ovenfor, bedes du indsende en verificerbar anmodning om personoplysninger til os ved enten at:

 • Ringe til os på 855-283-1103 eller 847-735-4002,
 • Udfylde en anmodningsformular online ved at klikke her, eller
 • Sende os en e-mail på [email protected].

Kun du eller en person, der er registreret hos Californiens statssekretær, som du bemyndiger til at handle på dine vegne, kan indsende en anmodning om personoplysninger. Du kan også fremsætte en anmodning om personoplysninger på vegne af dit mindreårige barn.  Hvis en autoriseret agent indsender en anmodning på dine vegne, medmindre den pågældende agent fremlægger en fuldmagt underskrevet af dig, kan vi kræve, at: (1) du eller den autoriserede agent fremlægger din skriftlige tilladelse til, at agenten kan handle på dine vegne, og (2) du bekræfter din identitet.

Du kan kun indsende to anmodninger om personoplysninger inden for en 12-måneders periode. Den verificerbare anmodning om personoplysninger skal:

 • Tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger, der med rimelighed giver os mulighed for at bekræfte, at du er den person, om hvem vi har indsamlet personoplysninger, eller en autoriseret repræsentant, og
 • Beskrive din anmodning i tilstrækkelige detaljer, således at vi kan forstå, evaluere og besvare den på behørig vis. 

Hvis vi ikke kan bekræfte en anmodning om sletning, behandler vi i stedet den pågældende anmodning som en anmodning om at fravælge salget af dine oplysninger.

Vi bestræber os på at svare på en anmodning om personoplysninger inden for 45 dage efter modtagelse, og vi bekræfter modtagelse af din anmodning om viden eller sletning inden for 10 dage efter modtagelse. Hvis vi har brug for mere tid (op til 90 dage), informerer vi dig om årsagen og forlængelsesperioden skriftligt.  Vi leverer vores skriftlige svar pr. post eller elektronisk. Hvis elektronisk, vælger vi et format til at tilvejebringe dine personoplysninger, der er bærbart og letanvendeligt. Det svar, vi leverer, forklarer også årsagerne til, at vi ikke kan efterkomme en anmodning, hvis relevant.

Vi opkræver ikke et gebyr for at behandle eller svare på din anmodning om personoplysninger, medmindre den er overdreven, gentagen eller åbenlyst ubegrundet.  Hvis vi vurderer, at anmodningen skal pålægges et gebyr, vil vi fortælle dig, hvorfor vi har taget den beslutning og give dig et estimat på omkostningerne, før vi efterkommer din anmodning.

Ikke-diskrimination

Medmindre det er påkrævet eller tilladt ved lov, hvis du udøver enhver af dine rettigheder i medfør af Californiens retsplejelov 1798.100 ff, Californiens Consumer Privacy Act (dine "CCPA-rettigheder"), vil vi ikke:

 • Nægte dig varer eller tjenester,Opkræve forskellige priser eller takster for varer eller tjenester, herunder gennem ydelse af rabatter eller andre fordele, eller pålægge sanktioner,
 • Give dig et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenester, eller
 • Foreslå, at du muligvis modtager en anden pris eller takst for varer eller tjenester eller et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenester.

Men hvis du udøver en eller flere af dine CCPA-rettigheder, forbeholder vi os retten til at opkræve en anden pris eller takst end andre
forbrugere, eller give dig et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenester.  På dette tidspunkt tilbyder vi ikke økonomiske incitamenter for
fortsat indsamling, brug, deling og/eller salg af dine personoplysninger

OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Brunswick opbevarer alle personoplysninger, så længe det relevante forretningsforhold varer, eller, hvor det kræves, i overensstemmelse med dets informationsstyringspolitikker og -tidsplaner.  Når personoplysninger slettes på grundlag af en anmodning, gør Brunswick rimelige forsøg på at sikre, at alle forekomster af oplysningerne slettes i deres helhed. 

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER OG SOCIALE NETVÆRKSKONTI

Vores websteder kan tilvejebringe links til andre websteder for din bekvemmelighed og orientering. Disse websteder drives muligvis uafhængigt af vores websteder. Linkede websteder kan have deres egne databeskyttelseserklæringer eller -politikker, som vi stærkt anbefaler at du læser, hvis du besøger eventuelle linkede websteder. I det omfang, at eventuelle linkede websteder, som du besøger, ikke er en del af dette websted, er vi ikke ansvarlige for deres indhold, eventuel brug af webstederne eller databeskyttelsespraksisserne på nogen af de pågældende websteder.

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at logge ind på og knytte dine sociale netværkskonti, herunder, men ikke begrænset til, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram og Pinterest, til Brunswick.

Ved at bruge denne funktionalitet giver du Brunswick tilladelse til at tilgå alle elementerne i dine sociale netværksprofiloplysninger, som du har gjort tilgængelige til deling, og til at bruge dem i overensstemmelse med det pågældende sociale netværks brugsvilkår og denne databeskyttelsespolitik. Der henvises til databeskyttelsesindstillingerne på din sociale netværkskonto for oplysninger om, hvilke data der deles med os og andre forbundne applikationer, og for at administrere de data, der deles med os gennem din konto, herunder oplysninger om dine aktiviteter i forbindelse med brug af vores websteder. 

Hvis du gerne vil frakoble en social netværkskonto fra Brunswick, henvises der til indstillingerne for den pågældende sociale mediekonto og dennes leverandør.

TREDJEPARTSANNONCER

Tredjeparter, herunder annoncører, indsamler oplysninger, herunder muligvis personoplysninger, om dine aktiviteter over tid og på tværs af forskellige websteder, når du bruger webstederne.  De pågældende tredjeparter leverer dataindsamling, rapportering, måling af reaktioner på annoncer og analytiske oplysninger til Brunswick, og hjælper med levering af relevante markedsføringsmeddelelser og annoncer.

Tredjeparters indsamling af dine personoplysninger reguleres ikke af denne databeskyttelsespolitik. Der henvises til de pågældende tredjeparters databeskyttelsespolitikker for at fastslå, hvordan de indsamler og bruger dine personoplysninger.

Mange tredjepartsannoncører og nogle webbrowsere og mobilenheder giver dig mulighed for at fravælge tredjepartsannoncering. Oplysninger om og ressourcer til at fravælge interessebaseret annoncering er tilgængelige fra Digital Advertising Alliance på http://www.aboutads.info/choices/.  Du kan også fravælge sporing og modtagelse af målrettede annoncer på din mobilenhed fra nogle mobile annonceringsvirksomheder og andre lignende virksomheder ved at downloade App Choices-appen på www.aboutads.info/appchoices.   Bemærk, at fravalg gennem disse mekanismer ikke fravælger visning af annoncer. Du vil fortsat modtage generiske annoncer, mens du besøger webstederne og andre steder online.

BESKYTTELSE AF BØRNS PERSONOPLYSNINGER

Vores websteder er beregnet til en generel målgruppe, og henvender sig ikke til børn under 16 år. Hvis vi får faktisk kendskab til, at eventuelle oplysninger, som vi indsamler, er blevet tilvejebragt af et barn under 16 år, vil vi omgående slette de pågældende oplysninger.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller kommentarer til denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte:

Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045
Phone: 855-283-1103 or 847-735-4002
Email: [email protected]

Hvis du gerne vil opdatere dine kontaktoplysninger eller præferencer, få dine oplysninger fjernet fra vores mailinglister eller ikke længere ønsker at modtage markedsførings-e-mails som følge af oplysninger, der indsamles via produktregistreringskort eller andre kilder, kan du gøre dette ved at:

 • Justere indstillingerne på en konto, som du har oprettet gennem webstederne,
 • Afmelde via de links, der er indeholdt i e-mails fra os, eller
 • Udfylde en anmodningsformular online ved at klikke her.

OPDATERINGER TIL VORES DATABESKYTTELSESPOLITIK

Denne databeskyttelsespolitik kan opdateres med jævne mellemrum. Vi kan til enhver tid ændre denne databeskyttelsespolitik efter vores eget skøn. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne databeskyttelsespolitik, som øger vores rettigheder til at bruge personoplysninger, som vi tidligere har indsamlet om dig, vil vi indhente dit samtykke, enten via en e-mail til din registrerede e-mailadresse eller ved et fremtrædende opslag på vores websteder.  Hvis vi har til hensigt at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet, skal Brunswick give dig oplysninger før en sådan viderebehandling om det pågældende andet formål og yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling.