Fortroligheds-
erklæring

Introduktion

Hos Quicksilver, respekterer vi dine bekymringer om privatlivets fred og sætter pris på det forhold vi har til dig. Vores fortrolighedspolitik er udarbejdet for, at give dig de rigtige sikkerhedsforanstaltninger. Quicksilver er fuldt ejet af virksomheden Brunswick og vores politik omkring fortrolighed i denne fortrolighedserklæring er udviklet af Brunswick, for at overholde de relevante europæiske direktiver.

Af denne grund vil du se flere referencer til vores moderselskab i dette dokument. Med andre ord er vores forpligtelse til dig, bakket op af verdens største bådproducenten.

Omfanget af denne fortrolighedserklæring

Brunswick og deres amerikanske divisioner og datterselskaber (kollektivt kendt som "Brunswick") er i færd med at certificere til det amerikanske handelsministerium ”Safe Harbor program” i forhold til det europæiske direktiv om databeskyttelse (se: http://www.export.gov/safeharbor).

I forbindelse med denne fortrolighedserklæring, betyder "Personlige oplysninger" oplysninger (i) som er optaget i nogen form, (ii) handler om, eller vedrører en identificeret eller identificerbar forbruger eller kunde, (iii) og kan knyttes til den forbruger eller kunde. Denne fortrolighedserklæring skitserer vores politik og praksis, for gennemførelse af principperne i Safe Harbor fortrolighedspolitikken, for personlige oplysninger online og offline.

Principperne i Safe Harbor fortrolighedspolitik

Brunswick’s politik vedrørende indsamling, lagring, overførsel, brug og anden behandling af personlige oplysninger er, at overholde Safe Harbor principperne: varsel, valg, videregivelse, adgang, sikkerhed, dataintegritet og håndhævelse og tilsyn.

Varsel

Det er Brunswick’s politik at underrette vores forbrugere og kunder lokaliseret i EEA, om hvilke formål vi indsamler og bruger personlige oplysninger til, om de typer af tredjeparter som vi videregiver oplysningerne til, om de valg forbrugere og kunder har for at begrænse brugen og videregivelse af deres oplysninger, og om hvordan du kontakter os omkring vores praksis vedrørende personlige oplysninger.

Formål med indsamling og brug af personlige oplysninger

I løbet af sit forhold til kunder og/eller forbrugere, kan Brunswick indsamle visse personlige oplysninger såsom navn, email adresse, postadresse og telefonnummer. Det er Brunswick’s politik ikke at indsamle følsomme personlige oplysninger, såsom oplysninger om medicinske eller sundhedsmæssige forhold, race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller andre følsomme oplysninger, som defineret i Safe Harbor.

Vi kan bruge personlige oplysninger til (i) at besvare dine anmodninger; (Ii) at evaluere kvaliteten af vores produkter og tjenester; (Iii) for at hjælpe os med at forstå dine indkøbsvaner og behov; (Iv) til at kommunikere med dig om vores produkter og tjenester; (V) at informere dig om og give dig mulighed for at deltage i vores tilbud, konkurrencer og andre kampagner eller begivenheder; (Vi) til interne administrative, analyser og kompatible formål; (Vii) at styre forbrugernes garantikrav, forbrugerklager, forbruger teknisk support og produktsikkerheds meddelelser; og (viii) at overholde vores juridiske forpligtelser.

Valg

Brunswick videregiver personlige oplysninger til Brunswick datterselskaber og associerede selskaber, og til Brunswick samarbejdspartnere, med henblik på at udføre opgaver på vegne af og efter anvisning fra Brunswick, som beskrevet i "videregivelse af personlige oplysninger". Det er Brunswick politik ikke at bruge personlige oplysninger til formål, der er uforenelige med de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, uden at underrette de relevante individer om sådanne anvendelser, og at tilbyde en mulighed for at fravælge. Det er Brunswick politik, at give forbrugerne og kunder i EEA mulighed for at fravælge at dele personlige oplysninger med andre tredjeparter. Kontakt os, hvis du ønsker at fravælge, som angivet i "Sådan kontakter du os" i denne fortrolighedserklæring.

Derudover kan vi videregive personlige oplysninger (i) hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller juridisk proces, (ii) til de retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd baseret på en håndhævende regeringsanmodning eller som kan være påkrævet i henhold til gældende lov, eller (iii) når vi mener videregivelse er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab, eller i forbindelse med en undersøgelse om mistanke om ulovlig aktivitet.

Videregivelse af personlige oplysninger

Vi kan dele personlige oplysninger med tjenesteudbydere, vi har sat til at udføre tjenester på vores vegne. Vi er i gang med at implementere Safe Harbor krav, med respekt for at dele personlige oplysninger med vores tjenesteudbydere.

Adgang til personlige oplysninger

Brunswick giver forbrugere og kunder i EEA rimelig adgang til de personlige oplysninger virksomheden har om dem. Vi giver også rimelig mulighed for at rette, ændre eller slette disse oplysninger, hvor de er unøjagtige. Vi kan begrænse eller nægte adgang til personlige oplysninger, når sådan en adgang er uden årsag, byrdefuld eller dyr under omstændighederne, eller andet er tilladt efter Safe Harbor principperne. For at få adgang til personlige oplysninger, kan du kontakte Brunswick via e-mail, telefon eller skriftligt, som angivet i " Sådan kontakter du os " under denne sektion.

Sikkerhed

Brunswick opretholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og ødelæggelse.

Dataintegritet

Brunswick sikrer sig, at de personlige oplysninger der indsamles, er relevante til de formål oplysningerne bliver anvendt til, og at oplysningerne er pålidelige til den påtænkte anvendelse, og nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Vi er afhængige af at vores forbrugere og kunder opdaterer eller korrigerer deres personlige oplysninger, når det er nødvendigt.

Håndhævelse og tilsyn

Forbrugere og kunder i EEA, kan indgive en klage til vores ”Privacy Officer” i forbindelse med Brunswick’s behandling af deres personlige oplysninger. Hvis klagen ikke kan løses gennem vores interne proces, skal det afgøres ved voldgift administreret af ”American Arbitration Association” under sine kommercielle voldgiftregler. Dom af enhver slags afsagt af voldgiftsmanden kan indføres i enhver domstol med kompetence.

Sådan kontakter du os

Hvis du vil have adgang til, rette eller fjerne dine personlige oplysninger fra vores marketing distributionsdatabase, kontakt venligst:

Julie Defourny Brunswick Marine in EMEA. Parc Industriel de Petit-Rechain B-4800 Verviers Belgium Phone: +32 (0) 87 32 34 11 E-Mail: julie.defourny@brunswick.com

For generelle spørgsmål eller tvivl omkring vores EEA Privat Politik (Europæiske Økonomiske Association) eller vores praksis vedrørende personlige oplysninger, kontakt venligst

  • mail til os på: privacy@brunswick.com,
  • ring til os på: +1 847 735 4318, or
  • skriv til os på: Brunswick Corporation, Attn: Privacy Office, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045 United States.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os