VILKÅR FOR BRUG

Ikrafttrædelsesdato: 22-05-2018

 1. Indledning

Velkommen til dette websted, denne app eller anden online service, der drives af Brunswick Corporation. Disse Vilkår for brug (“Vilkårene”) gælder for ethvert websted, app eller anden online service, som slår et link til disse Vilkår op (tilsammen "Webstedet"). På hele Webstedet henviser termerne "Brunswick," "vi," "os" og "vores" til Brunswick Corporation og alle forbundne selskaber eller datterselskaber sammen med deres bestyrelsesmedlemmer, funktionærer, medarbejdere, agenter, uafhængige kontrahenter og repræsentanter. Brunswick tilbyder Webstedet, herunder alle oplysninger, værktøjer og services, som er tilgængelige fra Webstedet, til personer på betingelse af, at alle disse Vilkår for brug accepteres (individuelt, “du,” “dig”, “din”, “dit”, “dine” eller "bruger" og til sammen “i”, “jer” eller "brugere").

Disse Vilkår er bindende, og du er enig i, at du vil overholde disse Vilkår. Disse Vilkår træder i kraft pr. ikrafttrædelsesdatoen, som er identificeret herover. Den handling at tilgå eller bruge Webstedet betyder, at du samtykker i disse Vilkår uden begrænsning eller anmærkning. Hvis du ikke er enig i disse Vilkår, bør du ikke bruge Webstedet. Brunswick forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår og Webstedets indhold, herunder Webstedets funktioner, tilgængelighed eller drift, når som helst alene efter vores eget skøn. Vi opfordrer dig til periodisk at gennemgå Vilkårene, som er slået op på Webstedet. Du accepterer at overvåge Webstedet for eventuelle ændringer, der laves på det, og at din fortsatte brug af Webstedet efter opslag af nogen ændringer indikerer din forståelse af og accept af sådanne ændringer.

Yderligere eller anderledes vilkår kan være gældende for nogle produkter, services eller dele af Webstedet. Disse vilkår vil blive slået op på Webstedet i forbindelse med det relevante tilbud. Hvis de andre vilkår er inkonsistente med disse Vilkår, vil de andre vilkår være gældende for det relevante tilbud.

Webstedet kan indeholde links til varer, services eller indhold, som ikke er under vores kontrol, herunder tredjeparts websteder eller apps, hvor produkter kan være tilgængelige for køb. Disse links leveres kun som en bekvemmelighed og som yderligere en vej til adgang til det indhold, der er tilgængeligt på den lokation, der linkes til. Brunswick har ikke nødvendigvis gennemgået hele det indhold, der er tilgængeligt på den lokation, der linkes til, og er ikke ansvarlig for det eller for nogen varer, services, indhold eller produkter, som måtte blive tilbudt. Inkludering af links til andre websteder eller apps skal ikke ses som en godkendelse af de websteder eller apps, der linkes til, og der kan gælde andre vilkår og betingelser for brugen af nogen websteder eller apps, der linkes til, eller køb, som foretages på disse lokationer. Brunswick er ikke ansvarlig for indholdet af disse websteder, apps eller services eller nogen tab, skader eller noget erstatningsansvar pådraget som følge af brugen af nogen af webstederne, appsene, varerne, servicerne, indhold eller produkter, der henvises til på Webstedet. Nogle Brunswick produkter tilbydes til salg af uafhængige forhandlere eller tredjeparts detailhandlere, og købet af noget sådant produkt er underlagt vilkårene og betingelserne i den relevante salgs-, leasing- eller detailhandels-afbetalingskontrakt eller anden form for aftale.

 1. Fortrolighedspolitik

Vi har en Fortrolighedspolitik, som gælder for Webstedet. Den indeholder vigtige oplysninger om måderne, vi indsamler, bruger og deler oplysninger om dig på. Vi opfordrer dig til at læse den, så du vil forstå dine valg angående beskyttelse af dine personoplysninger. Vores Fortrolighedspolitik anses for at være en del af disse Vilkår.

 1. Evnen til at acceptere Vilkårene for brug Du bekræfter, at du er over myndighedsalderen, kan indgå i juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lov og er fuldt ud i stand til og kompetent til at indgå på de vilkår, betingelser, forpligtelser, bekræftelser, erklæringer og garantier, som er fremlagt i disse Vilkår, og at opfylde kravene i, rette dig efter og overholde disse Vilkår.
 2. Oplysningers rigtighed, fuldstændighed og rettidighed Oplysninger, der vises på Webstedet, er kun med henblik på oplysningsformål. Selvom Brunswick gør rimelige indsatser for at sikre, at alle oplysninger, der er inkluderet på Webstedet, er korrekte, kan rigtigheden, fuldstændigheden og rettidigheden ikke garanteres. Brunswick påtager sig ikke noget ansvar for eller nogen forpligtelse på rigtigheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af oplysninger, der er inkluderet på Webstedet. Man skal ikke forlade sig på Webstedet eller bruge det som det eneste grundlag for at træffe betydelige beslutninger uden at konsultere mere korrekte, fuldstændige eller rettidige kilder til oplysninger.

Brunswick hverken erklærer eller garanterer, at noget produkt eller service nævnt på Webstedet aktuelt er til rådighed for salg eller i produktion eller er blevet testet til kommerciel brug. Uanset alle oplysninger, der måtte blive fremlagt på Webstedet, forbeholder Brunswick sig retten til uden forudgående varsel at ophøre med produkter og services, herunder modeller, dele, tilbehør og andre varer, eller at ændre specifikationer når som helst uden at pådrage sig nogen forpligtelser. Oplysninger på Webstedet udgør ikke et bindende tilbud om at købe eller sælge nogen produkter eller services eller om at gøre nogen produkter eller services tilgængelige i dit område. Brunswick erklærer eller garanterer heller ikke, at jobmuligheder vist eller nævnt på Webstedet aktuelt er tilgængelige. Oplysninger på Webstedet angående ledige jobs udgør ikke et bindende tilbud om ansættelse.

 1. Brug af Webstedet og adfærdsregler For at opretholde Webstedets integritet og brugernes oplevelse accepterer du ikke at misbruge Webstedet eller dets indhold. For eksempel må du ikke gøre (eller prøve på at gøre) noget af følgende eller opmuntre eller hjælpe andre til at gøre noget af følgende:
 • Afbryde eller forstyrre Webstedets normale drift og navigation eller Webstedets tilgængelighed for andre brugere.
 • Omgå nogen foranstaltninger, vi bruger til at begrænse adgang til Webstedet eller særligt indhold, der er til rådighed på Webstedet.
 • Tilgå Webstedet ved hjælp af nogen uautoriseret “robot,” “spider,” “scraper” eller andre automatiserede midler.
 • Angive eller bruge et falsk navn, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, udgive dig for at være nogen person eller enhed eller på anden måde give et misvisende billede af din identitet, tilknytning eller oprindelsen af de materialer, du sender.
 • Vise Webstedet eller noget af dets indhold i en “frame” eller på anden måde i forbindelse med noget andet indhold eller varemærke eller på nogen anden måde, som potentielt kunne berøve Brunswick indtægt, eller fejlagtigt antyde et forhold mellem os og nogen tredjepart.
 • Gøre nogen kommerciel brug af Webstedet eller dets indhold, herunder indsamling eller brug of oplysninger angående vores produkttilbud, billeder, priser og salgsvolumener, undtagen som vi specifikt autoriserer det.
 • Vedligeholde noget link til Webstedet fra noget andet kommercielt websted end det autoriserede websted tilhørende en distributør af Brunswick produkter, eller vedligeholde noget link til Webstedet, som vi beder dig om at fjerne.
 • Overføre til eller gennem Webstedet sende nogen virusser, spyware, adware eller anden skadelig kode, politiske kampagnekommunikationer, kædebreve, masse-mails eller nogen form for "spam."
 • Adskille, dekompilere eller på anden måde “reverse engineer” nogen software eller anden teknologi, der er brugt i eller er tilgængelig gennem Webstedet.
 • Bruge Webstedet til at annoncere eller promovere nogen andre varer eller services end Brunswicks.
 • Bruge Webstedet til at sende eller indsamle personoplysninger om andre brugere.
 • Bruge Webstedet eller noget indhold fra Webstedet til at annoncere eller opfordre for nogen anden person, enhed eller sag, eller på anden måde at konkurrere med os eller handle ulovligt eller med onde hensigter mod vores forretningsinteresser eller rygte.

Hvis du overtræder dette afsnit, kan vi ophæve din adgang til Webstedet, foretage andre afhjælpende handlinger og søge alle eventuelle retsmidler, som loven tillader. Ophævelse af adgang til eller brug af Webstedet vil ikke fraskrive eller påvirke nogen rettighed eller retsmiddel, som Brunswick måtte være berettiget til ifølge loven eller billighedsret.

 1. Konti:

Webstedet kan give dig mulighed for at oprette en brugerkonto til at tilgå en vis funktionalitet, der leveres gennem Webstedet (en “brugerkonto”). Dette afsnit, “Konti,” etablerer yderligere vilkår, som gælder for brugerkonti.

Du må kun oprette og have én brugerkonto for hvert Websted, og du må ikke bruge nogen andens brugerkonto. Brunswick kræver visse oplysninger, for at du kan etablere en brugerkonto. Vi vil måske bede dig om at give andre oplysninger, som er valgfri. Når vi beder om oplysninger fra dig til at oprette en brugerkonto, skal du give Brunswick korrekte og fuldstændige oplysninger. Du skal også opdatere din konto, når oplysninger, du har givet os, ændres. Dette kan du gøre enten gennem kontoafsnittet på det relevante websted eller ved at kontakte os på [email protected]. Brunswick kan bruge de oplysninger, du giver, når du opretter en brugerkonto, som det er fremlagt i dets Fortrolighedspolitik og andre bestemmelser i disse Vilkår.

Du er ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden af din brugerkontos autentificeringsoplysninger, såsom din kontos login-navne og adgangskoder, og du må ikke tillade nogen anden at bruge din brugerkonto. Du accepterer ansvaret for alle aktiviteter, som sker under din brugerkonto. Hvis du har grund til at tro, at en uautoriseret person bruger eller er tilgået din brugerkonto, bedes du omgående kontakte os på [email protected]. Vi er ikke ansvarlige for noget tab eller nogen skade, som følger af uautoriseret brug af din brugerkonto.

Du bemyndiger os til at bruge de kontaktoplysninger, du giver os, til at kommunikere med dig om vores Websted og produkter. Du er enig i, at alle aftaler, varsler, fremlæggelser og andre kommunikationer, vi leverer til dig elektronisk, herunder gennem opslag eller e-mail, tilfredsstiller alle lovkrav om, at sådanne kommunikationer skal være skriftlige. Du kan fravælge marketing-e-mails fra os ved at følge instruktionerne om fravalg, der leveres af os i disse e-mails.

Vi forbeholder os retten til at opsige din brugerkonto når som helst uden varsel alene efter vores eget skøn af en hvilken som helst eller ingen grund, herunder men ikke begrænset til inaktivitet eller misbrug. Hvis adgangen til din brugerkonto opsiges, kan du miste adgang til alle oplysninger, der er gemt i forbindelse med din brugerkonto, og alle eventuelle kampagnemæssige kontokreditter og alle andre former for værdi, som måtte være forbundet med din brugerkonto. Efter opsigelse skal disse Vilkår fortsætte med at gælde for al anden eventuel brug af Webstedet, som du har tilladelse til at udføre.

Webstedet leverer forskellige mekanismer til at deaktivere eller slette din brugerkonto. For mange af vores websteders vedkommende kan du logge ind på din brugerkonto og deaktivere eller slette din konto gennem kontoindstillingerne. I nogle tilfælde kan Brunswick beholde nogle af de tilknyttede kontooplysninger med henblik på rapportering eller myndighedskrav efter, en brugerkonto er blevet deaktiveret eller slettet.

Bemærk, at hvis du har oprettet en brugerkonto hos os, og den samme brugerkonto kan tilgås enten gennem et websted eller gennem en mobil app (fx VesselView), vil sletning af mobilappen ikke slette din brugerkonto. Du skal besøge webstedet for at slette din brugerkonto, eller kontakte os på [email protected].

For Ejerklub brugerkonti skal du besøge Ejerklubbens websted og ændre dine indstillinger for at opsige en brugerkonto, eller sende en e-mail til [email protected], som meddeler os, at du ønsker at deaktivere din konto og/eller ikke længere ejer den båd, som er tilknyttet din brugerkonto.

 1. Community fora og brugerindhold

Webstedet kan give dig mulighed for at indsende kommentarer eller på anden måde sende eller offentliggøre materiale gennem Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, produktanmeldelser, blogs, “My Community” afsnit, ejerklubber og officielle Brunswick konti på sociale medier på Facebook eller Twitter (tilsammen “community fora”). Oplysninger, du giver os, ud over produktbestillinger og personoplysninger, kaldes i disse Vilkår “brugerindhold”. Dette afsnit 7, “Community fora og brugerindhold”, anfører yderligere vilkår, som gælder for brugerindhold.

Du er ansvarlig for alt brugerindhold, der sendes via Webstedet, herunder alt sådant brugerindholds lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og copyright. Det er forbudt for dig at indsende noget brugerindhold, som: (i) er misinformerende, bedragerisk, injurierende, ærekrænkende, usømmeligt, truende, krænkende privatlivets fred eller reklamerettigheder, krænkende intellektuelle ejendomsrettigheder, krænkende, ulovlige eller på anden måde anstødelige, (ii) udgør eller opfordrer til en strafbar handling, krænker nogen parts rettigheder eller på anden måde giver anledning til erstatningsansvar eller overtræder nogen lov, eller (iii) overtræder bestemmelserne i Afsnit 5, “Brug af Webstedet og adfærdsregler.” Når du indsender brugerindhold, erklærer og garanterer du, at du har retten til at levere det til os, at det ikke overtræder ovenstående forbud, og at det ikke er ukorrekt, misinformerende eller vildledende.

Når du indsender brugerindhold, kan de profiloplysninger, du leverede i forbindelse med din brugerkonto (fx dit brugernavn), blive vist sammen med brugerindholdet. Du tildeler os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri, vedvarende, uigenkaldelig, fuldt ud overførbar og underlicenserbar licens til at bruge, reproducere, skabe afledte værker af, distribuere, opføre, vise eller på anden måde udnytte brugerindhold med alle midler, der er kendt nu eller udvikles i fremtiden, og til ethvert formål, herunder til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og i annoncering. Du er enig i, at (1) brugerindhold ikke leveres til os i fortrolighed; (2) der ikke er noget fortroligt tillidsforhold mellem dig og os; og (3) du ingen forventning har om, at vi vil gennemgå, anerkende eller kompensere dig for dit brugerindhold.

For at undgå muligheden for misforståelser er det vores politik ikke at acceptere kreative ideer, produktdesign, forslag, forretningsplaner eller lignende materialer leveret som brugerindhold. Undlad venligst at levere sådanne materialer til os. Hvis du gør det alligevel, vil den umiddelbart forudgående artikel gælde.

Vi kan afvise eller fjerne brugerindhold uden underretning til dig. Vi kan overvåge brugerindhold, men det kræves ikke, at vi gør det. Du er enig i, at vi ikke vil være erstatningsansvarlige for noget tab eller nogen skade, som følger af dit brugerindhold eller lignende indsendelser foretaget af andre brugere.

 1. Oplysninger om køb og finansiering

Webstedet kan tilbyde dig muligheden for at bestille produkter. I nogle situationer kan Webstedet overføre dig til en tredjepart, som sælger produkter eller behandler betalinger på vores vegne. Dette Afsnit 8, “Køb” angiver yderligere vilkår, som gælder for sådanne bestillinger.

Oplysninger om finansiering. Webstedet kan give dig muligheder for at indtaste personoplysninger og modtage yderligere oplysninger om finansieringsmuligheder for nogle af vores produkter. Oplysninger om finansiering leveres af tredjeparter og er underlagt disse tredjeparters politikker og vilkår.

Produkters tilgængelighed og priser. Ikke alle produkter er tilgængelige i alle modeller og farver. Når du bestiller et produkt, vil prisen blive gjort tydelig under bestillingsprocessen. Alle priser er i US dollars. Du accepterer at betale den pris, der står anført i din ordre, såvel som alle eventuelle gældende skatter og afgifter og forsendelsesomkostninger, hvor det er relevant. Selvom vi forsøger på at angive korrekte prisoplysninger på Webstedet, kan en pris anført på Webstedet sommetider være fejlagtig. Hvis vi opdager sådan en fejl, vil vi forsøge på at underrette dig med brug af de kontaktoplysninger, du gav os i forbindelse med din bestilling, og vi vil give dig valget mellem at annullere bestillingen eller betale den korrekte pris.

Produktbeskrivelser. Vi forsøger på at være korrekte, når vi beskriver og afbilder produkter på Webstedet. Vi kan dog ikke garantere, at de billeder, vi leverer, vil blive vist korrekt på din enhed, eller at vores produktbeskrivelser og -billeder altid vil være fuldstændige, pålidelige, aktuelle og fejlfri. Hvis du køber et produkt fra Webstedet, som du mener ikke er som beskrevet eller afbildet, kan du returnere det i det omfang, det er bestemt i den relevante returneringspolitik.

Skatter og afgifter. Køb gennem Webstedet kan være underlagt skatter og afgifter i visse stater. Skattetaksterne er forskellige fra stat til stat. Du er ansvarlig for at betale alle sådanne skatter og afgifter.

Rabatter og kampagner. De specifikke vilkår for alle eventuelle rabatter eller andre kampagner angives på det tidspunkt, hvor de tilbydes. Kampagner kan ikke kombineres, medmindre vi specifikt anfører andet. Berettigelse til deltagelse i alle eventuelle kampagner bestemmes på tidspunktet for din bestilling.

Bestilling. Når du klikker på “Placer ordre” knappen på Webstedet, giver du et tilbud om at købe de relevante produkter. Selvom vi kan bekræfte modtagelse og behandling af ordrer pr. e-mail, udgør sådan bekræftelse ikke vores accept af din ordre. Vi kan ikke garantere, at alle emnerne, der vises på din ordrebekræftelse, vil være på lager på det tidspunkt, hvor din ordre sendes afsted. Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere enhver ordre, i dens helhed eller delvist, på et hvilket som helst tidspunkt før forsendelsen. Hvis vi gør det, vil vi forsøge at underrette dig med brug af de kontaktoplysninger, du gav i forbindelse med din ordre. Du er enig i, at du ikke vil prøve at overskride angivne mængdebegrænsninger (undtagen hvor det er specifikt noteret), overtræde vilkårene for noget specifikt tilbud eller kampagne, eller placere ordrer gennem Webstedet, hvis vi har underrettet dig om, at du har forbud mod at placere ordrer gennem Webstedet.

Betaling. Vi accepterer kun de betalingsmetoder, som er angivet på Webstedet. Når du giver betalingsoplysninger, erklærer du, at oplysningerne er korrekte, og at du er bemyndiget til at bruge den leverede betalingsmetode. Hvis din betalingsmetode er udløbet eller på anden måde er ugyldig, når vi prøver at opkræve den, forbliver du ansvarlig for betalingen og for alle omkostninger, vi pådrager os ved at inkassere alle eventuelle ubetalte beløb, herunder, men ikke begrænset til, advokat- og inkassogebyrer.

Forsendelse til vores detail-kunder. Valgmuligheder for forsendelse og gældende takster vil blive angivet under bestillingsprocessen. U.S. Postal Service leverer til postbokse, men denne metode kan forsinke din ordre. Bemærk venligst, at forsendelsesmulighederne Næste hverdag og 2. hverdag ikke er tilgængelige for levering til postbokse. Vi vil sende dig e-mails med opdateringer om din ordres status, efterhånden som de bliver tilgængelige. Der kan gælde yderligere takster for forsendelser til Alaska og Hawaii.

Forsendelse til adresser uden for USA er tilgængelige på begrænset basis og kan være underlagt yderligere vilkår, gebyrer og restriktioner. Sådanne oplysninger vil blive givet under udtjekningsprocessen. Hvis du har nogen spørgsmål eller behøver yderligere oplysninger om forsendelse til adresser uden for USA, bedes du kontakte os med brug af oplysningerne i afsnittet “Sådan kontakter du os” herunder.

Oplyste forsendelsestider og leveringsestimater er kun estimater og er ikke bindende. Hvis et produkt bliver utilgængeligt mellem bestilling og behandling, vil vi annullere din ordre og forsøge at underrette dig med brug af de kontaktoplysninger, du gav i forbindelse med din bestilling. Ejendomsret til produkterne og risikoen for tab eller skader på produkterne overføres til dig, når produkterne leveres til transportøren. Du vil være ansvarlig for at indsende alle eventuelle krav til transportøren for beskadigede og/eller mistede forsendelser.

Returneringer. Returneringspolitikkerne er slået op på det relevante websted. Vi forbeholder os retten til at afvise at udstede en refusion eller kredit og retten til at inddrive omkostningerne til returlevering fra dig, hvis noget produkt, du returnerer (1) ikke er berettiget til returnering i henhold til den relevante returneringspolitik eller vilkårene for noget specifikt tilbud eller kampagne, eller (2) findes at have lidt skade efter levering til dig som følge af at være blevet misbrugt af dig. Vi overtager først ejendomsretten til returnerede produkter, efter de ankommer og behandles på vores udpegede returlokationer.

Returneringsvilkår og -politikker kan variere. Se venligst det websteds returneringspolitik, hvor du foretager et køb, for yderligere detaljer. Hvor returneringsvilkårene og -politikkerne for et bestemt websted er forskellige fra, hvad der anføres herover i disse Vilkår, vil de specifikke returneringsvilkår og -politikker være styrende.

 1. Konkurrencer og sweepstakes

Brunswick kan tilbyde sweepstakes eller konkurrencer, som kan være hostet af eller i forening med tredjeparter. Yderligere eller anderledes vilkår kan være gældende for sådanne konkurrencer eller sweepstakes. De relevante vilkår vil blive slået op, hvor der indsamles oplysninger for at deltage i konkurrencen eller sweepstakes. Hvis de andre vilkår er inkonsistente med disse Vilkår, vil de andre vilkår være gældende for denne konkurrence eller sweepstakes.

 

 1. Intellektuel ejendom

Alt indhold, der er inkluderet på Webstedet, herunder tekst, designs, grafik, varemærker, servicemærker, logoer, ikoner, billeder, lydklip, downloads, grænseflader og software, enhver intellektuel ejendom besiddet af Brunswick og udvalget og arrangementet af enhver af disse er Brunswicks eksklusive ejendom, dets indholdsleverandørers og relevante varemærkeejeres og er beskyttet af copyright, varemærke og andre gældende love. Kopiering, downloading og/eller udskrivning af indhold, der er inkluderet på Webstedet, er kun til dit personlige og ikke-kommercielle brug og er betinget af, at du ikke ændrer eller sletter nogen meddelelse om copyright, varemærke eller anden ejendom, som vises på indholdet. Enhver anden brug af indhold, der indeholdes på eller skaffes fra Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, ændring, distribution, transmission, ydelse, udsendelse, offentliggørelse, licensering, reverse engineering, overførsel eller salg af eller skabelse af afledte værker fra noget indhold, der er skaffet gennem Webstedet, er udtrykkeligt forbudt. Brunswick, dets leverandører af indhold og relevante varemærkeejere beholder fuld og komplet ejendomsret til det indhold, der leveres på Webstedet, herunder alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder. Intet på Webstedet skal udlægges som givende ved implikation, berettiget forventning eller på anden måde nogen licens eller ret til at bruget noget indhold, herunder noget varemærke, logo eller servicemærke, der vises på Webstedet, uden ejerens forudgående skriftlige tilladelse, undtagen som i øvrigt beskrevet heri. Brunswick forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives på og til Webstedet og dets indhold.

Vi kan stille intellektuel ejendom til rådighed gennem Webstedet for forhandlere og andre tredjeparter, med hvem vi har yderligere aftaler på plads. I nogle tilfælde er disse materialer underlagt særskilte aftaler eller vilkår, som kan være slået op på det relevante websted, eller kræve særskilte autentificeringsoplysninger.

 1. Meddelelse i henhold til den amerikanske lov om ophavsret (Digital Millennium Copyright Act) Brunswick respekterer andres intellektuelle ejendomsret og anmoder om, at du gør det samme. Hvis du tror, at noget indhold, der vises på Webstedet, er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af copyright i henhold til USA’s love, bedes du sende følgende oplysninger til Digital Millennium Copyright Act repræsentanten nævnt herunder:

Brunswick Corporation

Brunswick Privacy Office Attn: Law Department/Copyright Agent 26125 N. Riverwoods Blvd. Mettawa, IL 60045

847-735-4002

[email protected]

 

For at være gyldig skal underretningen inkludere ALT det følgende:

 1. en fysisk eller elektronisk underskrift fra copyrightejeren eller en person, der er bemyndiget til at handle på ejerens vegne;
 2. identifikation af det værk med copyright, som hævdes at være blevet krænket;
 3. tilstrækkelige oplysninger til at lokalisere det påstået krænkende materiale på Webstedet;
 4. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre oplysninger, der er nødvendige for at lade Brunswick kontakte den person, der indsender underretningen;
 5. en erklæring om, at den person, der indsender underretningen, i god tro mener, at den påstået krænkende brug ikke er autoriseret af copyrightejeren, dennes repræsentant eller loven; og
 6. en erklæring om, at oplysningerne i underretningen er korrekte, og under strafansvar for mened/falsk vidneforklaring, at den person, der indsender underretningen, er copyrightejeren eller på anden måde bemyndiget til at handle på copyrightejerens vegne.

Brunswick er ikke underlagt nogen forpligtelse til at foretage nogen handling på grundlag af en underretning om påstået krænkelse, og den absolutte ret og skøn til at fjerne nogen oplysninger og/eller materialer fra Webstedet forbliver hos Brunswick.

 1. Bilæggelse af tvister

hvis du har nogen tvist med eller krav mod Brunswick (et “krav”), som er opstået ud fra eller i relation til Webstedet, disse Vilkår, noget produkt erhvervet gennem Webstedet eller nogen kommunikationer mellem dig og os i relation til Webstedet, og kravet ikke er løst ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnittet “Sådan kontakter du os” i disse Vilkår, er du og vi enige om at bilægge sådanne tvister gennem en individuel, bindende voldgift eller et privat søgsmål i Fogedretten. Gruppevoldgifter og gruppesøgsmål er ikke tilladt, og dit krav må ikke konsolideres med nogen anden persons krav. Dette Afsnit 12 skal overleve opsigelse af din brug af Webstedet eller nogen anden brugerkonto, du måtte have.

I kraft af dette Afsnit 12 opgiver du og Brunswick begge retten til at henvende sig til retten og få et krav behandlet af en dommer eller nævningeting undtagen i Fogedretten. Bestemmelserne i dette Afsnit 12 skal udgøre din og Brunswicks skriftlige aftale om at lade krav afgøres ved voldgift i henhold til Den føderale lov om voldgift (Federal Arbitration Act) eller at lade krav løses i Fogedretten. Enhver eventuel ændring af denne aftale skal være skriftlig og underskrevet af dig og Brunswick.

Før du påbegynder en voldgiftssag eller et søgsmål ved Fogedretten angående dit krav, skal du først sende os en skriftlig underretning om dit krav (“underretning”). Underretningen (1) skal sendes med anbefalet brev; (2) være adresseret til Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) beskrive dit kravs karakter; og (4) specificere de skadeserstatninger eller andre retsmidler, du søger. Du skal give en sådan underretning inden for et år, efter dit krav er opstået. Ellers fraskriver du dig kravet. Hvis vi og du ikke løser kravet inden for 30 dage efter vores modtagelse af din underretning, kan enten du eller vi indlede en voldgift eller anlægge en retssag ved Fogedretten for at løse kravet.

Enhver sådan voldgift vil blive administreret af American Arbitration Association (“AAA”) og gennemført foran en enkelt voldgiftsdommer i henhold til dens regler, herunder uden begrænsning AAA’s Regler for forbrugervoldgift, som er tilgængelig på https://www.adr.org eller ved at ringe til +1 800 778 7879. Voldgiftsdommeren skal anvende og være bundet af disse Vilkår, anvende gældende lov og kendsgerningerne og udstede en begrundet voldgiftskendelse. Under omstændigheder, hvor de gældende regler bestemmer et retsmøde med personligt fremmøde, vil sådant retsmøde på din anmodning finde sted i det county (eller amt) i USA, hvor du bor, eller i øvrigt i Chicago, Illinois.

For ethvert krav, der ikke overstiger $50.000, vil vi betale alle voldgiftsgebyrer, medmindre voldgiftsdommeren finder, at voldgiften var grundløs eller indledt med et uretmæssigt formål. Hvis voldgiftsdommeren tilkender dig skadeserstatning, som er større end vores seneste skriftlige betalingstilbud meddelt før påbegyndelsen af voldgiften, vil vi betale dig det beløb, som er højest af $1.000 eller kendelsens beløb.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSER BRUG AF DETTE WEBSTED ER ALENE PÅ DIN EGEN RISIKO. WEBSTEDET LEVERES PÅ "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIG" GRUNDLAG. VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL AT BEGRÆNSE ELLER OPSIGE ADGANGEN TIL WEBSTEDET ELLER NOGEN FUNKTION ELLER DEL DERAF PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT. BRUNSWICK FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF NOGEN SLAGS, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG ALLE GARANTIER OM, AT MATERIALERNE PÅ WEBSTEDET ER IKKE-KRÆNKENDE, SÅVEL SOM GARANTIER IMPLICERET AF ET PRÆSTATIONSFORLØB ELLER HANDELS SÆDVANE; AT ADGANG TIL WEBSTEDET VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI; AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE RETTET; AT WEBSTEDET ELLER DETS INDHOLD VIL FORTSÆTTE MED AT VÆRE TILGÆNGELIGT; AT WEBSTEDET VIL VÆRE SIKKERT; AT WEBSTEDET ELLER DEN SERVER, DER GØR STEDET TILGÆNGELIGT, VIL VÆRE VIRUSFRI; ELLER AT OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET VIL VÆRE FULDSTÆNDIGE, KORREKTE ELLER RETTIDIGE. VED BRUG AF WEBSTEDET ANERKENDER DU HERMED, AT ALLE EVENTUELLE OPLYSNINGER, DER SENDES ELLER MODTAGES UNDER BRUGEN AF WEBSTEDET, MÅSKE IKKE ER SIKRE OG KAN BLIVE OPFANGET AF UAUTORISEREDE PARTER. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, UANSET OM DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM FÅS FRA BRUNSWICK ELLER GENNEM ELLER FRA WEBSTEDET, SKAL SKABE NOGEN GARANTI AF NOGEN SLAGS. BRUNSWICK GIVER IKKE NOGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER ANGÅENDE BRUGEN AF INDHOLDET PÅ WEBSTEDET, HVAD ANGÅR DETS FULDSTÆNDIGHED, RIGTIGHED, NØJAGTIGHED, BRUGBARHED, PÅLIDELIGHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE.
 2. BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR BRUNSWICK GØR WEBSTEDET TILGÆNGELIGT GRATIS. DU FORSTÅR OG ANERKENDER DET FULDE ANSVAR FOR BRUGEN AF WEBSTEDET, OG AT SÅDAN BRUG ALENE ER PÅ DIT EGET ANSVAR OG SKØN. BRUNSWICK, DETS FORBUNDNE SELSKABER, FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER SKAL IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, DRIFTTABSFORBUNDNE ELLER ANDRE SKADER OPSTÅET UD FRA ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL WEBSTEDET ELLER FORSINKELSEN AF ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET, ELLER FOR NOGEN OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER SERVICES ANNONCERET PÅ ELLER SKAFFET GENNEM WEBSTEDET, BRUNSWICKS FJERNELSE ELLER SLETNING AF NOGEN MATERIALER, DER ER INDSENDT ELLER SLÅET OP PÅ DETS WEBSTED, ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPSTÅET UD FRA BRUGEN AF WEBSTEDET, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELVOM BRUNSWICK ELLER NOGEN AF DETS FORBUNDNE SELSKABER ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SKADESERSTATNINGER. HVIS DER DOWNLOADES NOGET INDHOLD FRA WEBSTEDET, GØRES DET ALENE PÅ DIN EGEN RISIKO OG SKØN. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, SOM FØLGER AF DOWNLOADING AF NOGEN SÅDANNE MATERIALER. BRUNSWICK SKAL IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOGET SVIGT ELLER NOGEN FORSINKELSE AF VORES PRÆSTATION PÅ GRUND AF NOGEN ÅRSAG, DER ER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL, HERUNDER KRIGSHANDLINGER, FORCE MAJEURE, TRANSPORTØRERS ELLER ANDRE TREDJEPARTS SERVICELEVERANDØRERS HANDLINGER, JORDSKÆLV, OVERSVØMMELSE, EMBARGO, OPRØR, SABOTAGE, MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT ELLER TVIST, STATSLIG HANDLING, STRØMSVIGT ELLER INTERNETTETS ELLER COMPUTERUDSTYRS SVIGT. DENNE BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR GÆLDER UDEN BEGRÆNSNING FOR ALLE EVENTUELLE SKADER ELLER TILSKADEKOMSTER, DER OPSTÅR UD FRA NOGET PRÆSTATIONSSVIGT, FEJL, UNDLADELSE, AFBRYDELSE, SLETNING, MANGEL, FORSINKELSE I DRIFT ELLER TRANSMISSION, COMPUTERVIRUSSER, BESKADIGELSE AF FILER, KOMMUNIKATIONSLINJERS SVIGT, NETVÆRKS- ELLER SYSTEMUDFALD, ETHVERT EVENTUELT TAB AF FORTJENESTE ELLER TYVERI, ØDELÆGGELSE, UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING AF, TAB ELLER BRUG AF NOGET DOKUMENT ELLER DATA, OG NOGET ANDET MATERIELT ELLER IMMATERIELT TAB. BRUGERE AF WEBSTEDET ANERKENDER SPECIFIKT OG ER ENIGE I, AT BRUNSWICK OG LEVERANDØRER IKKE SKAL VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOGEN ÆREKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD AF NOGEN BRUGER AF WEBSTEDET. DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR NOGET AF OVENSTÅENDE KRAV ER OMGÅENDE AT OPHØRE MED AT BRUGE WEBSTEDET.
 3. Skadesløsholdelse Du er enig i, at du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Brunswick og dets forbundne selskaber og deres funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, kontrahenter, agenter, licensgivere, serviceleverandører, underleverandører og leverandører fra og imod alle eventuelle tab, gæld, udgifter, erstatningsansvar og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og retsomkostninger opstået ud fra eller som følge af brug af Webstedet og nogen overtrædelse af disse Vilkår. Hvis du forårsager nogen teknisk forstyrrelse af Webstedet eller de systemer, der transmitterer Webstedet, er du enig i, at du er ansvarlig for alle eventuelle tab, gæld, udgifter, erstatningsansvar og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og retsomkostninger opstået ud fra eller som følge af denne forstyrrelse. Brunswick forbeholder sig retten til på egen regning at påtage sig eksklusivt forsvar og styring af ethvert anliggende, som ellers er underlagt skadesløsholdelse, og i sådant anliggende er du enig i, at du vil samarbejde med Brunswick i forsvaret af sådant anliggende.
 4. Jurisdiktion Webstedet styres af Brunswick fra dets kontorer, som er lokaliseret inden for USA. Disse Vilkår og brug af Webstedet pådømmes i henhold til staten Illinois’ love. Hvis Webstedet tilgås fra en lokation uden for USA, gøres det alene på din egen risiko og skøn med den forståelse, at love, der gælder på en udenlandsk lokation, måske ikke gælder for Webstedet.
 5. Hele aftalen Disse Vilkår sammen med alle eventuelle opslåede politikker eller driftsregler udgør hele Brunswicks og brugernes forståelse og annullerer og erstatter alle eventuelle tidligere kommunikationer og forslag, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, mellem parterne med hensyn til Webstedet.
 6. Adskillelighed Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår for brug er ulovlig, ugyldig eller ikke-retskraftig, skal de resterende bestemmelser forblive fuldt ud gyldige.
 7. Sådan kontakter du os Spørgsmål eller kommentarer om disse Vilkår eller Webstedet kan henvendes til:
 • e-mail: [email protected]
 • telefon: +1 (847) 735 4002 eller 855 283 1103
 • post: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045, USA

Tak for, at du besøger vores Websted.